ฝากประวัติและผลงานได้ที่ : santafe.jobhr@gmail.com