เปิดตัวโปรโมชั่น I AM STEAK พร้อมหนังโฆษณา 26/02/58

 
 

1